In een circulaire economie staat het minimaliseren van afval centraal. Grondstoffen en producten worden zo veel mogelijk hergebruikt, gerepareerd en gerecycled.

We verzamelen en sorteren zoveel mogelijk afval uit de academie. Dat komt uit de ateliers, het secretariaat, de keuken …

Bij opdrachten starten we zo veel mogelijk met natuurlijke, tweedehands en afvalmaterialen.

We overwegen of het kunstwerk de tijd moet doorstaan of een tijdelijk karakter mag hebben.

De kunstwerken zijn zo veel mogelijk demonteerbaar, omkeerbaar en terug te brengen naar het oorspronkelijk materiaal.

We verwerken oude werken.

We onderzoeken of het materiaal dat we gebruiken biologisch afbreekbaar is. Anders hergebruiken we het in een later stadium.