Projectbeschrijving

Onze kunstacademie is een plek voor creatie en experiment. Maar jammer genoeg creëren we niet enkel kunst maar ook afval. Toch geloven we dat een scherpzinnige en inventieve benadering essentieel is wanneer we kunst creëren.

 

Onze missie

Een verschuiving teweegbrengen in de manier waarop we afval zien – van waardeloos naar waardevol, van belastend naar vernieuwend. We willen bewustwording stimuleren, niet alleen onder leerkrachten en leerlingen van de Kunstacademie Eeklo, maar ook onder lokale gemeenten, ondernemers en verenigingen.

 

Hoe

We betrekken iedereen bij het verzamelen van restmaterialen. Onze focus ligt op het hergebruik van plaaster, koffiegruis, papier, gebakken klei en andere natuurlijke overblijfselen uit artistieke processen. Door onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen willen we een cultuur van duurzaamheid en circulariteit bevorderen. Daarbij helpt een crowdfundingcampagne ons om bewustzijn te vergroten en milieuvriendelijk denken te verspreiden.

Deze vernieuwbare materialen vinden hun weg naar diverse kunstzinnige toepassingen in onze ateliers. Traditionele kunsttechnieken maken plaats voor grensverleggende circulaire creaties. Het maken van unieke kunstwerken met een circulaire insteek staat centraal in onze campagne.


Wat staat er op de agenda? 

Onze campagne is de start van een bewuster gebruik van materialen in de dagelijkse routine van de kunstacademie door onderzoek en experiment. Deze materialen vinden hun weg naar nieuwe creaties en tentoonstellingen. Zo symboliseert de cyclus van creatie, expositie en terugkeer naar de natuur de waarde van circulaire kunst en draagt deze bij aan een duurzamere maatschappij.

missie

De crowdfunding

Waarom deze crowdfunding?

Om Atelier-O in te richten met werkmateriaal zoals zeven, mixers, recipiënten,… en anderzijds met het project een zo breed mogelijk publiek te bereiken

 

We hebben jouw hulp nodig!

Help dit project door een van onze geweldige beloningen te verkrijgen. Wil je nog meer doen? Like en deel onze berichten – laten we samen zoveel mogelijk mensen inspireren met dit initiatief! 

Bij voorbaat hartelijk dank!